Bc. Matěj Fouma

Master's thesis

Analysing Czech redubs of Star Wars: Episode IV – A New Hope

Analysing Czech redubs of Star Wars: Episode IV – A New Hope
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na tři verze českého dabingu filmu Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje. Teoretická část se zabývá audiovizuálním překladem, dabingovými procesy, strategiemi překladu kulturně specifických prvků a znovupřekládáním. V praktické části jsou analyzovány a porovnány jednotlivé překlady kulturně specifických prvků, jejich důslednost a kvalita. Na základě výsledků je verifikována …more
Abstract:
The thesis focuses on three Czech dubbing versions of the film Star Wars: Episode IV - A New Hope. The theoretical part focuses on audiovisual translation, dubbing processes, translation strategies of the culture-specific items, and retranslation. The individual translations of the culture-specific items, their consistency and quality are analysed and compared in the practical part. Based on the outcome …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta