Bc. Matěj Fouma

Diplomová práce

Analysing Czech redubs of Star Wars: Episode IV – A New Hope

Analysing Czech redubs of Star Wars: Episode IV – A New Hope
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na tři verze českého dabingu filmu Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje. Teoretická část se zabývá audiovizuálním překladem, dabingovými procesy, strategiemi překladu kulturně specifických prvků a znovupřekládáním. V praktické části jsou analyzovány a porovnány jednotlivé překlady kulturně specifických prvků, jejich důslednost a kvalita. Na základě výsledků je verifikována …více
Abstract:
The thesis focuses on three Czech dubbing versions of the film Star Wars: Episode IV - A New Hope. The theoretical part focuses on audiovisual translation, dubbing processes, translation strategies of the culture-specific items, and retranslation. The individual translations of the culture-specific items, their consistency and quality are analysed and compared in the practical part. Based on the outcome …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta