Bc. Ondřej Zavadil

Diplomová práce

Finanční řízení a hodnocení finančního zdraví podniku pod vlivem IFRS

Financial Management and Assessment of the Financial Health of an Enterprise which uses IFRS
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit vliv IFRS, ve srovnání s ČÚL, na hodnocení finanční situace a stability vybraného podniku ČD Cargo a.s. Tato práce byla zpracována za použití několika metod. V teoretické části práce byla zejména využita metoda rešerše informačních zdrojů, selekce a deskripce. V praktické části byly využity analytické metody, byla provedena sekundární analýza relevantních dokumentů …více
Abstract:
The objection of this thesis was to evaluate the impact of IFRS, in comparison with the Czech accounting legislation, on the assessment of the financial situation and stability of the selected company ČD Cargo a.s. There were used various methods in the thesis. There was used in the theoretical part of the thesis a method of the research of information sources, selection and description method. Analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní