MgA. Magdaléna Lišková

Disertační práce

Postavení scénických umění ve vývoji kulturní diplomacie a mezinárodních kulturních vztahů České republiky

The Role of the Performing Arts in the Development of Cultural Diplomacy and International Cultural Relations of the Czech Republic
Anotace:
Disertační práce Postavení scénických umění ve vývoji kulturní diplomacie a mezinárodních kulturních vztahů České republiky popisuje vývoj a současný stav kulturní diplomacie České republiky. Výzkum kombinuje dvě základní témata. Prvním z nich je analýza strategických dokumentů ovlivňujících mezinárodní kulturní spolupráci na státní úrovni. Výzkum je zaměřen na scénická umění a jejich postavení a vliv …více
Abstract:
The dissertation thesis The Role of the Performing Arts in the Development of Cultural Diplomacy and International Cultural Relations of the Czech Republic describes the development and the current state of cultural diplomacy of the Czech Republic. The research is based firstly on analysis of strategic documents that influence and have influenced international cultural cooperation at the state level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2019
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., doc. Mgr.art. Svetlana Waradzinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/uo3ql/