Bc. Barbora Poláčková

Bakalářská práce

Propagace českého filmu v zahraničí: Od Filmexportu po České filmové centrum

Promotion of Czech Films Abroad: From Filmexport to Czech Film Center
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá propagací českého filmu v zahraničí od roku 1957, kdy byl založen Československý filmexport, do současnosti. Hlavní výzkumná otázka zní: jak se měnil institucionální rámec pro propagaci českého filmu po roce 1989? Práce je rozdělena do tří výzkumných kapitol, kdy se každá z nich se věnuje jinému časovému období a instituci. První část slouží jako historický kontext …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on promoting of Czech films abroad since 1957 till today. During this period Czech cinema went through changes caused by the fall of the communist regime in 1989 and the privatization of formerly state-owned cinema. My main research question was: how the institutional framework for promoting Czech cinema transformed after 1989? Answering the question divides the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimíra Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury