Theses 

Propagace českého filmu v zahraničí: Od Filmexportu po České filmové centrum – Bc. Barbora Poláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Bc. Barbora Poláčková

Bakalářská práce

Propagace českého filmu v zahraničí: Od Filmexportu po České filmové centrum

Promotion of Czech Films Abroad: From Filmexport to Czech Film Center

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zabývá propagací českého filmu v zahraničí od roku 1957, kdy byl založen Československý filmexport, do současnosti. Hlavní výzkumná otázka zní: jak se měnil institucionální rámec pro propagaci českého filmu po roce 1989? Práce je rozdělena do tří výzkumných kapitol, kdy se každá z nich se věnuje jinému časovému období a instituci. První část slouží jako historický kontext, ve kterém je nastíněno fungování jednoho z podniků Československého filmu – Československého filmexportu. Po zániku Filmexportu vznikla na trhu, v oblasti propagace české kinematografie, mezera, kterou se snažili zacelit jak stát, tak i soukromníci. Nejnadějnější z těchto pokusů vznikl na konci devadesátých let, kdy se začal připravovat nový Zákon o audiovizi. V rámci něj měla vzniknout nová filmová instituce s názvem České audiovizuální centrum. Té se věnuje druhá výzkumní kapitola práce. Neochota státu postarat se o oblast propagace české kinematografie vedla k tomu, že se filmoví profesionálové nakonec rozhodli založit si podobnou instituci sami z vlastních prostředků. Tak v roce 2002 vzniklo České filmové centrum fungující dodnes. Věnuje se mu třetí a poslední část práce.

Abstract: This bachelor thesis focuses on promoting of Czech films abroad since 1957 till today. During this period Czech cinema went through changes caused by the fall of the communist regime in 1989 and the privatization of formerly state-owned cinema. My main research question was: how the institutional framework for promoting Czech cinema transformed after 1989? Answering the question divides the thesis in three research chapters. Each of them deals with different time period and institution. First section offers historical contextual overview and describes work of one of the organizations administrated under Czechoslovak film institution – Czechoslovak filmexport. It was founded in 1957 and officially closed in 1993. Closing of Czechoslovak filmexport resulted in a gap in the field of film promotion. Government activities and private traders tried to fill this gap with several projects, but none of them was successful. The most promising one emerged at the end of the 1990’s during preparations for a new audiovisual law. Within this law a new film institution called Czech audiovisual center was supposed to be founded. Second chapter thus analyses the original concept of this planned institution. Unwillingness of the government to participate in the area of film promotion led to the situation, when Czech film professionals decided on founding an institution of this kind by themselves, using their own financial resources. It resulted in establishing of Czech film center, which exists till today. I deal with work of this institution in third and last research chapter of this thesis.

Klíčová slova: Československý filmexport, České audiovizuální centrum, České filmové centrum, Propagace, Privatizace, Asociace producentů v audiovizi

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimíra Chytilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 00:59, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz