Mgr. Helena Kašparová, Ph.D.

Disertační práce

Anomální struktury DNA v lidském genomu

Anomalous structure of the DNA in the human genome
Anotace:
Lidská DNA je vystavena atakům endogenních a exogenních agens, které ji mohou poškozovat a to po celé její délce. Pokud nedojde k včasné opravě vzniklých lézí, může dojít k zastavení důležitých buněčných procesů, které mohou vést až ke smrti buňky nebo k jejímu nádorovému zvrhnutí. V disertační práci jsem se věnovala vlivu nejčastěji vyskytujících se lézí, a to na lidské telomerní sekvenci AG3(TTAGGG …více
Abstract:
Human DNA is continuously attacked by endogenous and exogenous agents, which can damage it anywhere along its entire length. If the lesion is not repaired in time, important cellular processes might be stopped. This can lead to cell death or carcinogenesis. In this work, I focused on diverse effects of naturally occurring base lesions on human telomere sequence AG3(TTAGGG)3, which is capable to form …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 3. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta