Bc. Pavla Janečková

Diplomová práce

Daleko a přece spolu - prožívání, významy a vztahová údržba v distančních vztazích

Wide apart and still together - experience and relational maintenance in long-distance relationships
Anotace:
Kvalitativní studie se zaměřuje na prozkoumání dynamiky distančních partnerských vztahů- jejich prožívání, subjektivního reflektování i strategií jejich údržby. Prostřednictvím techniky rozhovoru a analýzou založenou na principech metody zakotvené teorie jsou mapována klíčová témata, přičemž je důraz kladen především na zachycení subjektivní perspektivy. Teoretická část se věnuje konceptům a relevantním …více
Abstract:
The qualitative study aims at exploration of dynamics of long- distance romantic relationships: feelings subjective meanings and maintenance strategies. Using the technique of interview and analysis based on principles of grounded theory method, the key topics are identified, placing focus especially on the subjective perspective. The theoretical part concentrates on concepts and relevant areas which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií