Bc. Marek Trojan

Diplomová práce

Vliv enantioselektivity na příjem pesticidů žížalou

Enantioselectivity in the uptake of chiral pesticides by earthworms
Abstract:
In this thesis, the fate of pesticides in soil was studied. Tebuconazole, belonging to the group of conazole fungicides,has been chosen as a model pesticide for this work. Tebuconazole is intensively used in agriculture as well as listed as a candidate for substitution due to its persistency and toxicity. Apart from that, there is another interesting aspect of tebuconazole – chirality. Tebuconazole …více
Abstract:
V tejto diplomovej práci sa venujeme štúdiu osudu pesticídov v pôdnom prostredí. Modelový pesticíd skúmaný v tejto práci je tebukonazol, patriaci do skupiny konazolových fungicídov, v súčasnosti hojne používaný, ale i tak zaradený medzi kandidátov k substitúcii z dôvodu svojej perzistencie a toxicity. Tebukonazol sa navyše vyznačuje ďalšou významnou vlastnosťou , svojou chiralitou, pričom sa vyrába …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta