Bc. Miroslava POPELOVÁ

Diplomová práce

Poskytnutí daru profesionálnímu pečovateli nebo poskytovateli sociální služby jako etické dilema rodinných vztahů

A donation for professional caregiver or provider of social service as an ethical dilemma of family relationships
Anotace:
Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části nalezneme ucelený pohled na problematiku darů v kontextu sociální práce. Zaměřila jsem se jak na charakteristiku etiky a morálky, na sociální práci se seniory, jejich rodinu a vztahy mezi pracovníkem a klientem, tak na darování včetně aktu přijímání daru, motivace k darování a hodnocení daru. V poslední kapitole se věnuji standardům …více
Abstract:
Thesis consists of theoretical and practical part. In the theoretical part, there is a comprehensive view on the issue of donations in the context of social work. I focused on the characteristics of ethics and morals, on social work with elderly people, their family and the relationship between the worker and the client, as well as on the donations, including the act of receiving the donation, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPELOVÁ, Miroslava. Poskytnutí daru profesionálnímu pečovateli nebo poskytovateli sociální služby jako etické dilema rodinných vztahů. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses s2tl9i s2tl9i/2
14. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 5. 2018
Bulanova, L.
15. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.