Bc. Miroslava POPELOVÁ

Master's thesis

Poskytnutí daru profesionálnímu pečovateli nebo poskytovateli sociální služby jako etické dilema rodinných vztahů

A donation for professional caregiver or provider of social service as an ethical dilemma of family relationships
Abstract:
Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části nalezneme ucelený pohled na problematiku darů v kontextu sociální práce. Zaměřila jsem se jak na charakteristiku etiky a morálky, na sociální práci se seniory, jejich rodinu a vztahy mezi pracovníkem a klientem, tak na darování včetně aktu přijímání daru, motivace k darování a hodnocení daru. V poslední kapitole se věnuji standardům …more
Abstract:
Thesis consists of theoretical and practical part. In the theoretical part, there is a comprehensive view on the issue of donations in the context of social work. I focused on the characteristics of ethics and morals, on social work with elderly people, their family and the relationship between the worker and the client, as well as on the donations, including the act of receiving the donation, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POPELOVÁ, Miroslava. Poskytnutí daru profesionálnímu pečovateli nebo poskytovateli sociální služby jako etické dilema rodinných vztahů. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses s2tl9i s2tl9i/2
14/5/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14/5/2018
Bulanova, L.
15/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.