Petr Čanda, DiS.

Bakalářská práce

Digitální video, střih a využití při prezentaci firemních informací

Digital video, cut and usage by presentation of company information
Anotace:
V první části se práce zabývá digitálním videem, výběrem kamery pro záznam videa a uchování dat z kamery, dále pak hardwarem a softwarem pro zpracování záznamu z kamery. V další části se práce zabývá střihem videa, popisem programu pro střih, jeho výhody a problémy. V poslední části se práce zabývá formami zpracování videa a jeho využití při prezentaci ve firemních informacích.
Abstract:
In the first part the work deals with the digital video, the selection of video cameras for the record and the preservation of data from the camera, furthermore the hardware and the software for processing the record from the camera. In the next part the work deals with the video editing and with the description of the program for editing, its advantages and problems. In the last part the work deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS