Bc. Martin Dvořák

Diplomová práce

Minerální složení žárovzdorného kameniva vyrobeného výpalem černouhelné hlušiny

Mineral composition of refractory aggregate produced of lignite waste rock
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na studium kameniva vypáleného z černouhelné hlušiny při 1250 °C po dobu 3 hodin. Výzkum je orientovaný na výpočty žárovzdornosti na základě chemického složení hlušiny a na chování minerálů během výpalu a s ní spojenými fázovými přeměnami. Při porovnání výpočtů žárovzdornosti materiálů břidlic a prachovce s drobami se jeví jako vhodnější surovinou pro využití v žáromateriálech …více
Abstract:
The thesis focuses on research of aggregates fired from black coal waste rock exposed to the temperature of 1250 °C with 3 hours soaking. The research is oriented on calculations of heat resistance based on chemical composition and behaviour of minerals during thermal gradation and phase transitions related to it. Shale and siltstone appear more suitable for using as refractory grog then graywacke …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma