Bc. Martin Dvořák

Master's thesis

Minerální složení žárovzdorného kameniva vyrobeného výpalem černouhelné hlušiny

Mineral composition of refractory aggregate produced of lignite waste rock
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na studium kameniva vypáleného z černouhelné hlušiny při 1250 °C po dobu 3 hodin. Výzkum je orientovaný na výpočty žárovzdornosti na základě chemického složení hlušiny a na chování minerálů během výpalu a s ní spojenými fázovými přeměnami. Při porovnání výpočtů žárovzdornosti materiálů břidlic a prachovce s drobami se jeví jako vhodnější surovinou pro využití v žáromateriálech …more
Abstract:
The thesis focuses on research of aggregates fired from black coal waste rock exposed to the temperature of 1250 °C with 3 hours soaking. The research is oriented on calculations of heat resistance based on chemical composition and behaviour of minerals during thermal gradation and phase transitions related to it. Shale and siltstone appear more suitable for using as refractory grog then graywacke …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geology / Geology

Theses on a related topic