Mgr. Martina Baťková

Diplomová práce

Výkon soudních rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností na území Itálie

Enforcement of Foreign Judgments in the Cases of Maintenance Obligations in Italy
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností na území Itálie. V úvodní části práce jsou podrobně rozebrány prameny pro uznání a výkon rozhodnutí ve věcech výživného a jejich vzájemné vztahy, s důrazem na vztah Nařízení Rady (ES) č. 4/2009, o výživném a Haagský protokol z roku 2007. Cílem této diplomové práce je provedení analýzy, zda se díky …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on recognition and enforcement of decisions in matters relating to maintenance obligation in Italy. The first part lists the various legal sources and analyzes their mutual relations, putting emphasis on relationship between Council Regulation (EC) No 4/2009 and the Hague Protocol of 2007. The core of the thesis aims to analyze, whether Council Regulation (EC) No 4/2009 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta