Mgr. Vladislav VNENK

Rigorózní práce

Postavení a pravomoci prezidenta České republiky v procesu sestavování vlády, odvolávání vlády a vládní demise

The role and powers of the President of the Czech republic during the process of forming a government, government recall and government demise
Anotace:
Tématem rigorózní práce je poměrně závažná, avšak stále velmi aktuální, ústavněprávní problematika a to charakteristika pravomocí prezidenta při sestavování vlády, při odvolávání vlády a pravomocí prezidenta republiky v procesu vládní demise.
Abstract:
The main aim of this doctoral thesis is quite serious, but still very topical, constitutional law issues, namely the characteristics of the president's powers in the composition of the government, the revocation of government and the powers of the President in the process of government demise.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VNENK, Vladislav. Postavení a pravomoci prezidenta České republiky v procesu sestavování vlády, odvolávání vlády a vládní demise. Plzeň, 2017. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma