Šárka MALINOVSKÁ

Diplomová práce

Dědictví s mezinárodním prvkem

International inheritance
Anotace:
Předmětem této diplomové práce na téma "Dědictví s mezinárodním prvkem" je komplexní pohled na českou vnitrostátní úpravu dědictví s mezinárodním prvkem a její změna po rekodifikaci soukromého práva. Nejprve je věnována pozornost institutu dědění a vymezení případů, ve kterých se může objevit mezinárodní prvek. Dále se rozebírá kolizní úprava dědění, vícenásobného státního občanství a odúmrti podle …více
Abstract:
The subject of this thesis on the topic "International Inheritance" is to give a complete view of Czech legislation regarding international inheritance and its change after the recodification of the Czech private law. First of all the attention is dedicated to the institute of inheritance and specification of cases when international element appears in inheritance. Then the Conflict of Law rules regarding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2013
Zveřejnit od: 18. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lukáš Ryšavý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALINOVSKÁ, Šárka. Dědictví s mezinárodním prvkem. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 11. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses s2v468 s2v468/2
18. 11. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.