Bc. Zuzana Vránová

Diplomová práce

Strach ze smrti u seniorů

Fear of death in seniors
Anotace:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Bc. Vránová Zuzana Instituce: Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Strach ze smrti u seniorů Vedoucí práce: Mgr. Šárka Ježorská, Ph.D. Počet stran: 99 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: senior, stáří, staří, smrt, umírání, umírající, úmrtí, sociální opora, úzkost, strach, potřeby, důstojnost, přání Abstrakt v ČJ …více
Abstract:
ANNOTATION Surname and first name: Bc. Vránová Zuzana Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title of the work: Fear of death among seniors Supervisor of the work: Mgr. Šárka Ježorská, Ph.D. Number of pages: 99 Number of enclosures: 7 Year of defense: 2013 Key words: senior, old age, aged, death, dying, dying person, decease, social support, anxiety, fear, needs, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii

Práce na příbuzné téma