Bc. Radim JANDÍK

Diplomová práce

Návrh nápravných opatření pro odstranění neshodnosti dílů při řezání CNC plazmou

Proposal for corrective measures to eliminate the nonconformity of the parts in the process of shape cutting with CNC plasma
Anotace:
Diplomová práce hledá příčiny vzniku neshodných dílců při pálení plazmou. Výpalky můžou být širší až o 4 mm nebo na nich může vzniknout odskok od plánovaného obrysu výpalku. Proto se práce zabývá návrhem nápravných opatření a jejich technickoekonomickému hodnocení. Problematika je řešena i přímo s výrobcem stroje Microstep.
Abstract:
The diploma thesis looks for the causes of nonconforming parts in the process of plasma burning. Shape burnouts can be up to 4 mm wider, or they may deflect from the planned outline of the burnout. Therefore, the thesis also deals with the design of corrective measures and their technical-economic evaluation. This issue is dealt directly with the manufacturer of Microstep machines. The found causes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDÍK, Radim. Návrh nápravných opatření pro odstranění neshodnosti dílů při řezání CNC plazmou. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.