Kristina Divišová, DiS.

Bakalářská práce

Behaviorální závislosti a jejich vliv na mládež v dnešní společnosti

Behavioral Addiction and Their Influence on Youth in Today's Society
Anotace:
Práce je zaměřena na charakteristiku nelátkových, neboli behaviorálních, závislostí a jejich vlivu na mládež v dnešní době. Obsahuje základní charakteristiku těchto závislostí, kterých se mladiství dopouští nejčastěji, dále také popis legislativy, která je činná v této problematice. Větší prostor je zde věnován závislosti na sociálních sítích, která je momentálně na vzestupu. Praktická část práce je …více
Abstract:
The work is focused on the characteristics of non-substance, that is behavioral addictions and their influence on today's youth. It also contains the basic features of such addictions that teenagers commit most often as well as a description of the active legislation in this kind of issue. The considerable part of theoretical section is dedicated to the matter of social networking addiction which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Daniš
  • Oponent: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech