Bc. Jiří Hron

Diplomová práce

Rozšířené uživatelské rozhraní pro interaktivní modulární manuál

Extended user interface for interactive modular manual
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace PMM, určené pro tvorbu multimediálních návodů formou "krok za krokem" za pomocí SMIL. Teoretická část práce obsahuje popis základů technické dokumentace a původní verze systému. Dále jsou, s ohledem na získané zkušenosti při práci s původní verzí systému, popsány hlavní nedostatky, možnosti rozšiřitelnosti systému a uživatelského rozhraní. Následující část …více
Abstract:
This thesis deals with the extension of PMM application which was designed for creating step by step multimedia tutorials using SMIL. The theoretical part of the work contains description of the technical documentation and the original version of the software. Furthermore, with experience gained while working with the original version of the software, it describes the main disadvantages, possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma