Ing. Jan Merta

Bakalářská práce

Optimalizace vybraných vyhledávacích operací v rámci multidimenzionálních dat nad databází Oracle Spatial

Optimization of selected search operations within the multidimensional data over database Oracle Spatial
Anotace:
V teoretické části práce je popsána technologie Oracle Spatial z pohledu uchovávání multidimenzionálních dat. Praktická část je zaměřena na návrh optimalizací vyhledávacích operací v rámci detekce pozice pohybujících se kolejových vozidel modelu železniční sítě. Navržená řešení jsou otestována v demonstrační aplikaci.
Abstract:
The theoretical part describes Oracle Spatial technology from the viewpoint of multidimensional data storage. The practical part is focused on the design of optimization of search operations within detection of position of rolling stock objects in the railway network models. Proposed solutions are tested in demonstration application.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Merta, Jan. Optimalizace vybraných vyhledávacích operací v rámci multidimenzionálních dat nad databází Oracle Spatial. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky