Anar Kabdylova

Bakalářská práce

The role of New Media in a modern  Marketing Communication

The role of New Media in a modern  Marketing Communication
Anotace:
Práce se zabývá definováním role nových médií v marketingové komunikaci. Termín média má mnoho různých definic a popisů. Autoři napsali tolik knih a každá z nich má vlastní verzi této definice. V této práci jsem provedla analýzu přehledu literatury, shromáždila informace z různých zdrojů, odhalila různé druhy médií a nejdůležitější jsem odhalila roli médií v marketingové komunikaci. Cílem práce je …více
Abstract:
The thesis deals with the defining the role of new media in a marketing communication. The term of a media has many different definitions and descriptions. Authors have written so many books and each of them has own version of this definition. In this thesis, I have made the analysis of literature review, have collected information from different sources, have revealed different types of a media and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jiří Šnajdar
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní