Ing. Filip Holík

Diplomová práce

Metodika měření propustnosti bezdrátové sítě

The methodology of measuring throughput of a wireless network
Anotace:
Tato práce se zabývá měřením výkonnostních parametrů bezdrátových sítí, a to zejména měřením propustnosti. V teoretické části práce jsou popsány typy měření propustnosti a představeny vybrané metody experimentálního měření propustnosti. Tyto metody jsou podrobně rozepsány a pro každou je provedena SWOT analýza. Na základě odhalených nevýhod je navržena nová metodika měření propustnosti, která je v …více
Abstract:
This thesis discusses measuring wireless network performance, specifically data throughput. In the theoretical part of the paper, types of measuring throughput are described and chosen methods of experimental throughput measuring techniques are introduced. These methods are examined more thoroughly with SWOT analysis being completed for each. Based on identified disadvantages, new methodology of measuring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holík, Filip. Metodika měření propustnosti bezdrátové sítě. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky