Mgr. Kateřina Kopalová

Bakalářská práce

Metodika vyšetření vízu u dětí různých věkových kategorií

Methodology of examination visual acuity in children at different ages
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje metody a principy vyšetřování zrakové ostrosti. Zaměřila jsem se na metody vyšetřování zrakové ostrosti u jedinců především v dětském věku. Cílem této práce je shrnout subjektivní a objektivní metodiky vyšetřování. Dále jsem se zaměřila na vyšetřovací podmínky. Jsou zmíněny testy vhodné pro jednotlivé dětské kategorie. V neposlední řadě jsou popsána vývojová specifika …více
Abstract:
The presented bachelor´s thesis describes methods and principles of visual acuity examination. I focus on methods of visual acuity examination especially in childhood. The purpose of the work is to summarize subjective and objective methods. Further I concentrate on conditions for investigations. There are shown tests for different children´s ages. Last but not least there are described developmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Štěrbová
  • Oponent: MUDr. Jitka Kianičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ortoptika