Jiayu Liu

Bakalářská práce

Development of Internet Finance in China

Development of Internet Finance in China
Anotace:
Vznik internetových financí vytvořil mnoho nových finančních produktů a nových finančních nápadů. Existuje mnoho výhodnějších a rychlejších kanálů pro finanční řízení, kanály s nižšími náklady na financování a produkty s vyšším výnosem. Investoři na finančním trhu mají více možností a vytváření příznivé hospodářské soutěže velmi přispívá k rozvoji celého finančního sektoru. Poté, co více investorů …více
Abstract:
The emergence of Internet finance has spawned many new financial products and new financial ideas. There are many more convenient and fast financial management channels, lower cost financing channels, and higher-yielding wealth management products have emerged. Investors in the financial market have more choices, and the formation of benign competition is very conducive to the development of the entire …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance