Bc. Petra Elblová

Bachelor's thesis

Sestřihové izoformy transportérů auxinu – nové vlastnosti auxinových toků

Splicing isoforms of auxin transporters - new properties of auxin fluxes
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o auxinu, jeho polárním transportu a vlivu alternativního sestřihu na tyto jevy. Pozornost je zaměřena hlavně na transportéry PIN7, které alternativnímu sestřihu podléhají, a jsou tak tvořeny dvě sestřihové izoformy jeho genu. V teoretické části práce jsou shrnuty známé informace o této problematice. V experimentální části se pak zaměřuji na praktické sledování fenotypu …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with auxin, its polar transport and the role of alternative splicing on these processes. Its main focus are transporters PIN7, which undergo alternative splicing and form two splicing isoforms of their gene. Published informations about this topic are summarized in the theoretical part of thesis. In the experimental part, I present the analysis based on presence one of two …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Kamil Růžička, Dr. rer. nat.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta