Bc. Dušan Ivančo

Bakalářská práce

Elektronické bankovníctvo a platobné karty ako progresívna forma platobného styku

Electronic banking and payment cards as a progressive form of payment system
Abstract:
IVANČO, Dušan: Electronic banking and credit cards as a progressive form of payment, [Bachelor thesis], Banking Institute College Prague, Foreign University Banska Bystrica; Department of Finance and financial transactions. – Principal advisor: Mgr. Ing. Monika Bacova, PhD. – Banska Bystrica : 2010. s. 1. This work offers a general and practical overview of electronic banking and payment cards. This …více
Abstract:
IVANČO, Dušan: Elektronické bankovníctvo a platobné karty ako progresívna forma platobného styku, [Bakalárska práca], Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica; Katedra financií a finančných obchodov. – Vedúci práce: Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD. – Banská Bystrica : 2010. s. 1. Táto práca ponúka všeobecný a praktický prehľad o elektronickom bankovníctve a platobných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD.
  • Oponent: Ing. Miroslav Ondrejčo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management