Bc. Markéta Guderová

Diplomová práce

Prevence infekce rány v místě výkonu po operaci proximálního femuru

Prevention of surgical site infection after surgery of Proximal Femur
Anotace:
Diplomová práce se zabývá prevencí infekce v místě chirurgického výkonu po operaci proximálního femuru. Teoretická část charakterizuje náhrady kyčelního kloubu s následnou infekční komplikací a její prevencí. Výzkumná část je zaměřena na analýzu získaných dat metodou retrospektivního šetření se studiem dokumentace, pozorováním a interpretaci výsledků. Praktickým přínosem diplomové práce je eliminace …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the prevention of infection of a surgical site after surgery of the proximal femur. The theoretical part characterizes hip replacements with subsequent infectious complication and its prevention. The research part is focused on the analysis of acquired data by the method of retrospective investigation with the study of documentation, observation and interpretation of results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Guderová, Markéta. Prevence infekce rány v místě výkonu po operaci proximálního femuru. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií