Bc. Žaneta Polášková

Diplomová práce

Kino Pilotů: Art, komerce a místní komunita. Marketingová analýza kulturní instituce

Kino Pilotů: Art, Commercialism and the Local Community. Marketing Analysis of a Cultural Institution
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl navržení marketingové strategie pro kino Pilotů na základě zmapování jeho současného stavu a zasazení do kontextu lokality pražských Vršovic, kde kino působí. Bude se jednat o marketingovou analýzu samotného kina v souvislosti s analýzou jeho nejbližšího okolí, kde si bude všímat především jeho občanských aktivit a konkurenčního prostředí. Úvodní kapitola popisuje …více
Abstract:
The target of this thesis is to create a marketing strategy for a cinema „kino Pilotů“ based on the mapping its present state and the context of its location, Prague district Vršovice. The output will be a marketing strategy based on the analysis of the current stage of the cinema in connection with its surroundings analysis. The attention will be paid to social activities of Vršovice residents and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Simona Juračková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hrůza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Práce na příbuzné téma