Jin Zeng

Bakalářská práce

Financial Analysis of the Company Metro AG

Financial Analysis of the Company Metro AG
Anotace:
The goal for this thesis is to analyze the financial situation of Metro A.G from 2007 to 2011 and through these results to evaluate the internal and outer needs of the company, and make some comments and suggestions to the company's performance. In this thesis, the major analytic object is Metro A.G Company. We use financial data, market data and economic data to assess the financial performance of …více
Abstract:
The goal for this thesis is to analyze the financial situation of Metro A.G from 2007 to 2011 and through these results to evaluate the internal and outer needs of the company, and make some comments and suggestions to the company's performance. In this thesis, the major analytic object is Metro A.G Company. We use financial data, market data and economic data to assess the financial performance of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Martina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava