Veronika Kubáčková

Bakalářská práce

Návrh projektu pro žádost dotace z fondů EU

The Project Proposal for Requesting Subsidies from EU Funds
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit návrh projektu a podat žádost o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v dotačním období 2014-2020 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a programu podpory ICT a sdílené služby ve výzvě I. V práci jsou popsány a využity metody projektového řízení.
Abstract:
The objective of this thesis is to create a project proposal and to apply for subsidy from European Regional Development Fund (ERDF) in the programming period 2014-2020 in Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness (OPEIC) in programme ICT and Shared Services - Call I. In thesis were described and used methods of project management.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Jitka Baňařová
  • Oponent: Čestmír Kalus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava