Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

Disertační práce

Neformální vzdělávání a informační učení trenérů házené se zaměřením na využívání informačních technologií

Casual education and informal learning of sports trainers focusing on the use of information technology
Anotace:
V disertační práci se zaměřujeme na využití informačních a komunikačních technologií v neformálním vzdělávání a informálním učení trenérů házené. Sběr dat jsme prováděli v České republice a ve Slovinsku. Použili jsme kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. V kvantitativní části jsme provedli dotazníkové šetření za využití dotazníku vlastní konstrukce, v kvalitativní části jsme provedli …více
Abstract:
In the dissertation thesis we focus on the use of information and communication technologies in non-formal education and informal learning of handball coaches. We have been collecting data in the Czech Republic and Slovenia. We used a combination of quantitative and qualitative approach. In the quantitative part we conducted a questionnaire survey using a questionnaire of our own construction, in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií