Bc. Petr Štuler

Diplomová práce

Ochrana a bezpečnost sítě a návrh sítě a jejího zabezpečení pro malý subjekt

Protection and network security and network and security design for a small entity
Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem síťových technologií a návrhem zabezpečení pro malý subjekt. V práci je vysvětleno, jak síťové technologie fungují, a také je zde poukázáno na důležitost dodržování pravidel zabezpečování síťových technologií proti nejčastějším síťovým útokům. Práce se zabývá návrhem sítě pro malý subjekt, možnostmi zabezpečení a poté testováním navrženého řešení nejčastějšími typy …více
Abstract:
The thesis describes network technologies and security proposals for a small entity. In this thesis is explained as network technologies are working and also there is highlighted the importance of ensuring compliance of network technology against the most common network attacks. The thesis proposes a network for a small entity, security options and then testing of the proposed solutions to the most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní