Anastasiia Melnyk

Bakalářská práce

Ekonometrická analýza nezaměstnosti v ČR

Econometric analysis of unemployment in Czech republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti jako celku, v praktické části konkrétně - ukazatelem obecné míry nezaměstnanosti - v ČR a v Rakousku. Práce nejprve probere teorie obecných pojmů pro seznámení s nezaměstnaností v otevřené ekonomice, pak vysvětlí jednotlivé druhy nezaměstnanosti a faktory které je způsobují. Odděleně popíše Okunův zákon a uvede regresní rovnici, která pak …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of unemployment in general, and in the practical part concretely - unemployment rate in the Czech Republic and Austria. Firstly, the thesis examines the theory of general concepts for getting acquainted with unemployment in an open economy, then explains different types of unemployment and the factors that cause them. Separately describes Okun's law and introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Formánek
  • Oponent: Ondřej Sokol

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70811