Mgr. Jitka Barthelová

Diplomová práce

Postoj sociálních a sociálně aktivizačních pracovníků v Domovech pro seniory k aktivizační činnosti se seniory

Attitude of Social Workers and Social Activation in Homes for the Elderly to Activation activities with the Elderly
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem sociálních a sociálně aktivizačních pracovníků v Domovech pro seniory k aktivizačním činnostem pro seniory. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako aktivizace a její smysl, senior, aspekty stárnutí a aktivní stáří, pomáhající pracovníci a jejich postoj k seniorům. Dále využívané aktivizační metody a postoje. V metodologické části zdůvodňuji vybranou kvalitativní …více
Abstract:
This thesis deals with the attitudes of social workers and social activation in homes for the elderly to motivating activities for seniors. In the theoretical part the basic concepts such as activation and its meaning, senior, aspects of aging and active aging, helping workers and their attitude towards seniors. Furthermore used activation methods and attitudes. The methodology section Justify selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce