Bc. Marie MIKULKOVÁ

Diplomová práce

Duchovní hudba českého baroka a Lamentationes Jeremiae Prophetae Jana Dismase Zelenky z hlediska hudební interpretace

The Czech baroque spiritual music and Lamentationes Jeremiae Prophetae by Jan Dismas Zelenka from the music interpretation point of view
Anotace:
Tato diplomová práce tedy přibližuje duchovní hudbu v Čechách, hudebního skladatele Jana Dismase Zelenku a o jeho hudební dílo Lamentationes Jeremiae Prophetae. Kapitola jedna se ve své první části vyjadřuje k duchovní hudbě z pohledu české hudební vědy. Zabývá se problematikou termínu barok a periodizací českého baroka. V kontextu s periodizací nabízí pohled dvou hudebních badatelů, Jana Racka, Jiřího …více
Abstract:
This diploma thesis deals with spiritual music in Bohemia, as well as with the composer Jan Dismas Zelenka and his composition Lamentationes Jeremiae Prophetae. Chapter 1 in its first part looks at the spiritual music from the point of view of Czech musicology. It is concerned with the term barok and the division of the Czech Baroque into periods. Together with the division into periods it offers the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULKOVÁ, Marie. Duchovní hudba českého baroka a Lamentationes Jeremiae Prophetae Jana Dismase Zelenky z hlediska hudební interpretace. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická