Ing. Jan NACHÁZEL

Disertační práce

Vliv parametrů tváření rotačním kováním a podmínek umělého stárnutí na mechanické vlastnosti a strukturu vytvrditelné hliníkové slitiny řady 2024

Effects of rotary swaging parameters and artificial ageing on mechanical properties and microstructure of 2024 precipitation-hardenable aluminium alloy
Anotace:
Dizertační práce se zabývá mechanickými vlastnostmi v kontextu s mikrostrukturními změnami vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW-2024 ve stavu po tváření a tepelném zpracování. Ve zpracovaném materiálu se tak projevuje synergie tří mechanismů zpevnění: zpevnění hranicemi zrn, deformační (dislokační) zpevnění a precipitační zpevnění. První dva mechanismy zpevnění byly v experimentálním materiálu vyvolány …více
Abstract:
This work concerns mechanical properties in relation to microstructural changes in hardenable EN AW-2024 aluminium alloy in wrought and heat treated condition. The treated material benefits from synergistic effects of three hardening mechanisms: grain boundary strengthening, work hardening and precipitation hardening. In this material, the first two mechanisms were activated by rotary swaging. Rotary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2019
  • Vedoucí: Dr. Ing. Zbyšek Nový

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NACHÁZEL, Jan. Vliv parametrů tváření rotačním kováním a podmínek umělého stárnutí na mechanické vlastnosti a strukturu vytvrditelné hliníkové slitiny řady 2024. Plzeň, 2019. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie