Daniel Kloud

Diplomová práce

Informační chování pracovníků velkých společností

Information Behaviour of Employees of Large Companies
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou informačního chování pracovníků velkých společností. Jejím prvním cílem je poskytnout nutnou teoretickou základnu pro řešení této problematiky vysvětlením pojmů, jako jsou informace, komunikace, informační chování či informační potřeby. Druhým cílem je následně postihnout typické informační chování jedinců v organizaci a jejich okolí s pomocí dotazníkového šetření …více
Abstract:
This thesis deals with the information behaviour of employees of large companies. Its first objective is to provide the necessary theoretical basis for solving this problem, explaining concepts such as information, communication, information behaviour and information needs. The second objective is to subsequently capture the typical information behaviour of individuals in the organisation and of their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Zora Říhová
  • Oponent: Martin Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44706

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační management