Petr VÁPENÍK

Bakalářská práce

Integrace cizinců a menšin do české společnosti ve vztahu k úzké části majority.

Integration of foreigners and minorities in Czech society in relation to the majority.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá předsudky o cizincích a menšinách v České republice. Teoretická část vymezuje klíčové, příčiny vzniku předsudků jejich rozdělení. V praktické části prezentuji výsledky výzkumu jehož cílem bylo zjistit, zda je mezi respondenty statisticky významný rozdíl u zjištěných dat.
Abstract:
This thesis deals with the prejudices of foreigners and minorities in the Czech Republic. The theoretical part defines the key causes of the prejudices of its distribution. The practical part presents the results of research whose objective was to determine whether the respondents in a statistically significant difference was found out.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 19842

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁPENÍK, Petr. Integrace cizinců a menšin do české společnosti ve vztahu k úzké části majority.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe