Lucie PAVELKOVÁ

Master's thesis

Contrastive study of promotional texts with women as the target group

Contrastive study of promotional texts with women as the target group
Abstract:
Práce se zaměřuje na srovnání komunikačních strategií a jazyka českých a amerických/anglických reklam v tištěných časopisech pro ženy. - zjištění komunikačních strategií - formy manipulace adresátem - další strategie uplatňující se při manipulaci adresátem - syntéza zjištěných poznatků a vyvození společných a odlišných postupů v českých a zahraničních reklamách
Abstract:
The work is a contrastive study which focuses on communication strategies and other linguistic supporting devices manipulating the consumer found in advertisements in printed Czech and American/British women?s magazines. - the description of communication strategies - the forms of manipulation the reader - other supporting strategies applied to manipulate the reader - the description of similarities …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Zverejniť od: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedúci: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVELKOVÁ, Lucie. Contrastive study of promotional texts with women as the target group. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta