Tereza KRAUSKOPFOVÁ

Bakalářská práce

Daň z příjmů fyzických osob - komparace ČR a SRN a stanovení ekonomických dopadů v daných zemích

Comparison of Personal Income Tax in the Czech Republic and Germany
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na komparaci daně z příjmů fyzických osob v České republice a Německu a stanovení ekonomických dopadů zdanění na daňové poplatníky v těchto zemích, a to s důrazem na zdanění příjmů ze závislé činnosti. V první části bakalářské práce jsou představena teoretická východiska, dále je uvedena právní úprava daně z příjmů fyzických osob v ČR a Německu. Následně je provedena analýza …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the comparison of personal income taxes in the Czech Republic and Germany and the determination of the economic impacts of taxation on taxpayers in these selected countries with the emphasis on the taxation of income from employment. The first part of the thesis addresses the theoretical background and the legislation of the income taxes in the Czech Republic and Germany …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAUSKOPFOVÁ, Tereza. Daň z příjmů fyzických osob - komparace ČR a SRN a stanovení ekonomických dopadů v daných zemích. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/