Bc. Elena Visloguzova

Bachelor's thesis

Eticky kontroverzní aspekty v event marketingu

Ethically Controversial Aspects of Event Marketing
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Kontroverzní etické aspekty v event marketingu“ poukazuje na etické dilema, které potkávají eventové agentury při své práci. Cílem bakalářské práce je rozebrat a objasnit kontroverzní etické aspekty, které by mohly sloužit podporou při zavedení modelového etického kodexu v oboru event marketing a jeho povinné plnění všemi stranami obchodního vztahu jako součást smluvní dohody …more
Abstract:
The Bachelor Thesis concerning topic "Ethically Controversial Aspects of Event Marketing" refers to the ethical dilemma, which meets event agencies in their practice. The goal of this thesis is to analyze and clarify controversial ethical aspects that might be used as a support in implementation of the code model of ethics for a field of event marketing and fulfillment required by all parties of a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Marek Matějka
  • Reader: PhDr. Marie Koubová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní