Mgr. Veronika Hamplová, Ph.D.

Disertační práce

Možnosti interpretace spontánního dětského výtvarného projevu s využitím kategorií psychologie písma a psychologického výkladu symbolů

The Possibilities of the Interpretation of Spontaneous Child`s Art with Applying Graphological Categories and Psychological Symbol`s Interpretation
Anotace:
Disertační práce se zabývá spontánním dětským výtvarným projevem a jeho využitím v pedagogické práci. Na základě teoretického rámce pohledu na spontánní dětský výtvarný projev předkládám svůj vlastní návrh interpretace spontánního dětského výtvarného projevu s využitím kategorií psychologie písma a psychologického výkladu symbolů. Navržená metodika interpretace vychází z teoretického zázemí psychologie …více
Abstract:
This thesis is concerned with spontaneous childs art and its posibility of using in education. On the basis of a theoretical background I propose my own project of childs art interpretation together with an usage of graphology and psychological symbols interpretation. This methodology has been work out on the theoretical basis of graphology, contemporary theories of childs art and also of the theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2007
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., doc. Petr Jochmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta