Bc. Lenka Chalupová

Diplomová práce

Nebezpečí úrazů a zdravotní rizika při výuce plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Prevence, první pomoc

Dangers of accidents and health hazards during swimming of babies, toddlers and children of preschool age. Prevention, First Aid
Anotace:
CHALUPOVÁ, L. Nebezpečí úrazů a zdravotní rizika při výuce plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Prevence, první pomoc. Diplomová práce. Brno, MU 2010, 117 stran. Diplomová práce je v první části zaměřena na ucelený přehled možných rizik a nebezpečí úrazu v bazénu při výuce plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Zabýváme se zde prevencí a snížením výskytu nebezpečí, popisujeme …více
Abstract:
CHALUPOVÁ, L. Dangers of accidents and health hazards during swimming of babies, toddlers and children of preschool age. Prevention and first aid. Diploma thesis. Brno, MU 2010. 117 p. The first part of the thesis is aimed on a comprehensive review of potential risks of accident in the swimming pool during swimming lessons with infants, toddlers and preschool children. We are concerned with prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy