Bc. Ivica Lehotská

Diplomová práce

Buněčné reprogramování astrocytů do neuronů pomocí neurogenních transkripčních faktorů in vivo

Cellular reprogramming of astrocytes to neurons by neurogenic transcription factors in vivo
Anotace:
Nedávné pokroky v přímém reprogramování jednoho somatického buněčného typu na jiný pomocí definovaných transkripčních faktorů otevřely nové možnosti pro buněčné terapie neurodegenerativních onemocnění. Aby se předešlo problémům spojených s transplantací buněk do postiženého mozku, je naším cílem reprogramovat astrocyty do neuronů in vivo. Cílené infikování astrocytů v centrálním nervovém systému bylo …více
Abstract:
Recent advances in direct lineage reprogramming of one somatic cell type to another by defined factors have opened new avenues for cell-based therapies of neurodegenerative diseases. Our aim is to achieve reprogramming of astrocytes into neurons in vivo in order to avoid problems associated with transplantation strategies. Preferential targeting of astrocytes in the central nervous system was demonstrated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Dr. Vladimír Pekařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma