Bc. Ivica Lehotská

Master's thesis

Buněčné reprogramování astrocytů do neuronů pomocí neurogenních transkripčních faktorů in vivo

Cellular reprogramming of astrocytes to neurons by neurogenic transcription factors in vivo
Abstract:
Nedávné pokroky v přímém reprogramování jednoho somatického buněčného typu na jiný pomocí definovaných transkripčních faktorů otevřely nové možnosti pro buněčné terapie neurodegenerativních onemocnění. Aby se předešlo problémům spojených s transplantací buněk do postiženého mozku, je naším cílem reprogramovat astrocyty do neuronů in vivo. Cílené infikování astrocytů v centrálním nervovém systému bylo …more
Abstract:
Recent advances in direct lineage reprogramming of one somatic cell type to another by defined factors have opened new avenues for cell-based therapies of neurodegenerative diseases. Our aim is to achieve reprogramming of astrocytes into neurons in vivo in order to avoid problems associated with transplantation strategies. Preferential targeting of astrocytes in the central nervous system was demonstrated …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: Dr. Vladimír Pekařík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic