Bc. Ivica Lehotská

Master's thesis

Buněčné reprogramování astrocytů do neuronů pomocí neurogenních transkripčních faktorů in vivo

Cellular reprogramming of astrocytes to neurons by neurogenic transcription factors in vivo
Anotácia:
Nedávné pokroky v přímém reprogramování jednoho somatického buněčného typu na jiný pomocí definovaných transkripčních faktorů otevřely nové možnosti pro buněčné terapie neurodegenerativních onemocnění. Aby se předešlo problémům spojených s transplantací buněk do postiženého mozku, je naším cílem reprogramovat astrocyty do neuronů in vivo. Cílené infikování astrocytů v centrálním nervovém systému bylo …viac
Abstract:
Recent advances in direct lineage reprogramming of one somatic cell type to another by defined factors have opened new avenues for cell-based therapies of neurodegenerative diseases. Our aim is to achieve reprogramming of astrocytes into neurons in vivo in order to avoid problems associated with transplantation strategies. Preferential targeting of astrocytes in the central nervous system was demonstrated …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedúci: Dr. Vladimír Pekařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Práce na příbuzné téma