Vojtěch PETRYCH

Bakalářská práce

Vliv parametrů obrábění na síly při obrábění kulovou frézou strategií vlečením

Influence of machining parameters on forces during ball-nose cutter milling using the tool-dragging strategy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá závislostí mezi parametry obrábění a řeznými silami s ohledem na vibrace. Prostřednictvím experimentu je ověřována hypotéza o uklidnění řezného procesu vlivem příčného vyklonění. Testování těchto závislostí probíhá obráběním pokusných drah s různým nastavením řezných podmínek, při kterém jsou zaznamenávány průběhy řezných sil, jež jsou hodnotícím kritériem celého experimentu …více
Abstract:
This bachelor´s thesis explores the dependence between the machining parameters and cutting forces out of consideration for vibrations. The hypothesis about calming the cutting process as a result of a transverse leaning is verified through the experiment. The substance of the experiment is machining of experimental tracks using different settings of cutting conditions. During the machining the progress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRYCH, Vojtěch. Vliv parametrů obrábění na síly při obrábění kulovou frézou strategií vlečením. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/