Bc. Klára Němcová

Bakalářská práce

Svoboda pohybu pracovníků a její dopad na sport (fotbal)

Free Movement of Workers and its Impact on Sport (Football)
Anotace:
Anotace v českém jazyce: Ve své práci se věnuji svobodě volného pohybu pracovníků v Evropské unii a jejímu dopadu na sport (fotbal). Práce je složena z osmi samostatných kapitol. V první kapitole se věnuji, problémům fotbalu v České republice pojmenuji základní problémy na, které jsem v průběhu studia materiálů narazila. Jedním z problémů je nedostatečná ochrana osobních údajů, které shromažďuje Fotbalová …více
Abstract:
Annotation in English: In my wrok I deal with freedom of transfer of employees in European Union and its effect on sport (football). The work consists of eight independent chapters. The first chapter focuses on football in the Czech Republic and I will name he basic problems, which I have come across during my research. One of the problems is inadequate protection of personal data, wich is collected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia

Práce na příbuzné téma